Crkvene pjesmarice

CRKVENE PJESMARICE

Pjesmarice su objavljene u vlastitoj Biblioteci Sveti Juraj. Harmonizacije popijevaka autorski su rad. U zbirkama svaka je popijevka obrađena za glas uz notama ispisanu pratnju za klavijaturno glazbalo, bez šifri uvriježenih u popularnoj glazbi, a zatim i za dvoglasan i troglasan zbor a cappella. Dvoglasni i troglasni aranžmani prikladni su i za sviranje na dva ili tri glazbala.

Svim na zemlji (objavljena 1994, 2003.3) zbirka je s 15 adventskih i božićnih popijevaka. U Zbirci su: 1. Djetešce nam se rodilo, 2. Kirie eleison, 3. Narodi nam se, 4. O Betleme, 5. Radujte se, narodi, 6. Svim na zemlji, 7. Tisuću ljeta, 8. Tri kralja jahahu, 9. U to vrijeme godišta, 10. uspavanka malom Isus, 11. Veselje ti navješćujem, 12. O Tannenbaum, 13. Stille Nacht, 14. O Little Town of Bethlehem, 15. Merry Christmas.

Svim na zemlji - naslovnica

Svim na zemlji : Adventske i božićne popijevke za glas i klavir, za dvoglasan ili troglasan zbor a cappella / priredio Tihomir Petrović • Notografija: Tomislav Košćak • Redaktori: Ivan Golčić, Jasna Šumak • Kaligrafija naslova: Dragutin Cifrek • Vlastita naklada • Biblioteka Sveti Juraj, 1994., 2003. • 24 × 17 cm, klamano

Uskrsnu Isus, doista (objavljena 1995., 2004.3) zbirka je s 15 korizmenih i uskrsnih popijevaka. Korizmene popijevke u Zbirci su: 1. Narode moj ljubljeni, 2. Dobri Kriste, 3. Svaka duša, 4. Slavi, puče moj, 5. Sretnih li vas, 6. O Isuse, ja spoznajem, 7. O Isuse izranjeni, 8. Stala plačuć, Uskrsne popijevke su: 1. Uskrsnu isus doista, 2. Isus je uskrsnuo, 3. Gospodin slavno uskrsnu, 4. Pjevaj hvale, Magdaleno, 5. Nek mine, Majko, 6. Kraljice neba, raduj se, 7. Kako krasno svršuje se.

Uskrsnu Isus doista - naslovnica

Uskrsnu Isus, doista : Korizmene i uskrsne popijevke za glas i klavir, za dvoglasan ili troglasan zbor a cappella / priredio Tihomir Petrović • Notografija: Tomislav Košćak • Redaktori: Ivan Golčić, Jasna Šumak • Kaligrafija naslova: Dragutin Cifrek • Vlastita naklada • Biblioteka Sveti Juraj, 1995., 2004. • 24 × 17 cm, klamano

Zdravo, Djevo (objavljeno 1995.) zbirka je s 12 marijanskih popijevaka. U Zbirci su: 1. Zdravo, Djevo, 2. Zdravo, Djevo čista, 3. Kraljice svete krunice, 4. Zdravo budi, Marijo, 5. Djevice nevina, 6. Lijepa si lijepa, 7. O divna Djevice, 8. Zdravo budi, Kraljice, 9. Kraljice anđelska, 10. Marijo, svibnja kraljice, 11. Sred te se pećine, 12. Majka Božja Bistrička. U dodatku je popijevka Do nebesa.

Zdravo Djevo - naslovnica

Zdravo, djevo : Marijanske popijevke za glas i klavir, za dvoglasan ili troglasan zbor a cappella / priredio Tihomir Petrović • Notografija: Tomislav Košćak • Redaktori: Ivan Golčić, Jasna Šumak • Kaligrafija naslova: Dragutin Cifrek • Vlastita naklada • Biblioteka Sveti Juraj, 1995. • 24 × 17 cm, klamano

Ideja za ovakvu zbirku nastala je 1996. i 1997. godine u Pazinu, tijekom Međunarodnoga seminara za crkvenu glazbu. Seminar je bio namijenjen svima onima koji sviranjem ili pjevanjem sudjeluju u misnom slavlju i koji su iznimnom voljom i trudom željeli ubrzano usvojiti glazbeničke vještine i znanja. Za njih i njima slične, crkvene popijevke u ovoj zbirci obrađene su vrlo jednostavno pa će im lako pristupiti i svirači manje vještih prstiju, kao i oni kojima je crkvena glazba samo blagdanska radost ili profesionalni cilj. U jednostavnosti nije se zanemarila kvaliteta i harmonijska raskoš, nužna da bi pratnja bila poticaj pučkom pjevanju. Još i više, u obradama se nastojalo istaknuti nježnu ljepotu napjeva, da bi, kao minijature za klavijaturna glazbala, lakše osvajale srca te potaknule zanimanje ne samo za svladavanje glazbeničkih vještina nego i za sam glazbeni nauk, koji takve obrade omogućuje. Time se ova zbirka razlikuje od sličnih, što bi se moglo shvatiti kao znak mojega pedagoškog stremljenja i zbirci, uz odgojnu, dati i toliko željenu glazbeničko-obrazovnu vrijednost.

Hrvatske crkvene popijevke - naslovnica

Prvo se izdanje Zbirke pojavilo krajem 2000., uoči proslave tristote obljetnice objavljivanja najvrednijega vrela hrvatske crkvene popijevke – zbornika Cithara octochorda (Beč, 1701.). Godine 2009. objavljeno je drugo izdanje, promijenjeno i preuređeno.
U zbirci je osamdesetak popjevaka koje rado pjeva Hrvatska crkva. Napjevi su prepisani iz liturgijskog priručnika Slavimo Boga (Frankfurt/M – Zagreb, 1993.) i hrvatske liturgijske pjesmarice Pjevajte Gospodu pjesmu novu (Zagreb, 1985.), uz neznatne prilagodbe i pojednostavljenja. Uz svaku su popijevku u ovoj zbirci i brojevi te iste popijevke u dva spomenuta vrela (SB/PGPN), jer je zadaća ove zbirke da prema njima vodi, a ne da ih zamijeni. Među hrvatskim popijevkama u zbirci ima i nekoliko stranih, koje su se tijekom vremena u potpunosti sjedinile s našim repertorijem.

U obradama napjev je uvijek istaknut u najvišem glasu, a priređene su za harmonij ili orgulje i zapisane na instrumentalan način. Obrade su gotovo uvijek troglasne, a dionice su vođene sukladno načelima kontrapunktnog sloga. Stoga neće biti teško izvoditi ih i na tri glazbala, a s malo vještine lako bi ih se moglo pretvoriti i u vokalno troglasje.Svaka je popijevka obrađena kao zaokružena oblikovna cjelina pa ima kratku predigru, odijeljenu od napjeva dvostrukom taktnom crtom. Završetak uvijek valja svirati i kao međuigru između kitica teksta, jer se često tek u njemu iznosi prava kadenca. Predigra je uglavnom građena imitacijski od melodije napjeva, a imitacijskih se postupaka može naći i u obradama, što se sve može iskoristiti u obrazovne svrhe. U obradama bez završetaka, između kitica se može svirati predigra.

Među napjevima nekoliko je gregorijanskih korala, ritmiziranih uz više ili manje česte promjene mjere. Ova će krutost i sputanost sigurno zasmetati kakvu istančanom uhu, ali će mnogim sviračima i pjevačima olakšati pristup i možda ih dublje uvesti u glazbeni nauk, te uputiti prema vještini pravilnije izvedbe gregorijanskoga korala.

Za ovako velik i značajan projekt potražio sam recenzente svih profila. Među njima su i docenti iz pazinskoga Međunarodnog seminara za crkvenu glazbu, fra Ivo Peran, prema čijim su savjetima popravljene sitne pojedinosti u tekstovima popjevaka, orguljaš Eduard Kancelar i Eugen Sagmeister, orguljaš i crkveni glazbenik iz Njemačke, a zatim i moji učitelji, kolege i prijatelji, i – što me posebno raduje – moji učenici, na čemu svima srdačno zahvaljujem. Riječi mnogih prema čijim je savjetima zbirka dotjerana objavljene su u Zbirci.

Drugo izdanje pjesmarice prošireno je s nekoliko popijevaka pa su promijenjeni brojevi popijevaka u odnosu na prvo izdanje, a ispravljene su i uočene pogreške u notama, riječima i rasporedu popijevaka, a za pojedine je odabran prikladniji tonalitet. Na završetku je dodana uskrsna popijevka Radujte se, kršćani, koja mi se, iako je ne navode prethodno spomenuti kantuali, učinila kao prikladan kraj Zbirke. Prvo izdanje zbirke Hrvatske crkvene popijevke (Zagreb, HDGT, 2000.) objavljeno je uz financijsku potporu Tatjana Grgich Family Foundation, USA, a drugo je izdanje (Zagreb, HDGT, 2009.) financirao autor osobno. (Tihomir Petrović)

Popijevaka je u Zbirci 88, a naslovi, abecednim redom, ovi su:

Čuj nas, Majko 106

Danas se čuje 46

Djetešce nam se rodilo 47

Djevice nevina 102

Do nebesa nek se ori 88, 89

Dobri Kriste 66

Dođi, Duše Presveti 83

Dvorani neba 33

Evo, Bože, kruha, vina 21

Gospodin slavno uskrsnu 75

Hvali Gospodina 18

Isus je uskrsnuo 78

Ja sam s vama 110, 111

Ja se kajem 63

Jaganjče 113

Jedan kruh 107

Kad Djeva milost dobila 55

Kako krasno svršuje se 82

Kirie eleison 36

Klanjam ti se smjerno 24, 25

Kraljice neba, raduj se 79

Kraljice svete krunice 100, 101

Križu sveti 67

Kruše života 27

Lijepa si, lijepa 104

Ljiljane bijeli 96, 97

Marijo, Majko ljubljena 94

Marijo, svibnja kraljice 95

Moj Isuse 26

Narode moj ljubljeni 62

Narodi nam se 56, 57

Nebo, daj oku 33

Nek mine, Majko, s lica tvog 76, 77

O Betleme, grade slavni 45

O divna Djevice 105

O dođi, Stvorče, Duše Svet 84, 85

O Isuse izranjeni 65

O Isuse, daj da pjevam 73

O Isuse, ja spoznajem 61

O Marijo, ti sjajna zornice 29

O pastiri, čudo novo 49

O rumena zoro 34

O silni, jaki Bože 20

O srce Sina Božjega 87

Oče naš dobri 15

Od sva se četiri vjetra 108

Odzivam se, Isuse 23

Oj djetešce moje drago 53

Oj pastiri, čujte novi glas 52

Padaj s neba 30

Pjevaj hvale, Magdaleno 80, 81

Poslan bi anđel Gabrijel 35

Radujte se, kršćani

Radujte se, narodi 42

Rodio se Bog i čovjek 38, 39

Sklopi blage očice 60

Slavi, puče moj 70, 71

Spasitelju, dobri Isukrste 19

Spavaj sinko 48

Srce Božansko 90

Sred te se pećine 103

Sretnih li vas 64

Stala plačuć tužna Mati 68, 69

Svaka duša 72

Svet 113

Svet 113

Svim na zemlji 37

Tebe Boga hvalimo 109

Ti, Kriste, Kralj si vjekova 16, 17

Tiha noć 58, 59

Tri kralja jahahu 54

U to vrijeme godišta 44

Uskrsnu Isus doista 74

Usta moja 86

Uzmite, jedite 22

Veseli se, Majko Božja 50, 51

Veselje ti navješćujem 40, 41

Veselo, braćo, kliknimo 112

Visom leteć 28

Vjerujem u Boga 14

Zdravo budi, Kraljice 93

Zdravo budi, Marijo 32

Zdravo budi, mladi Kralju 43

Zdravo Djevo čista 91

Zdravo, Djevice 92

Zdravo, Djevo 98, 99

Zdravo, Marijo 31

Zlatnih krila 31

Popijevke harmonizirao i obradio, skladao predigre i završetke te zbirku priredio i uredio te predgovor (Crkvena popijevka u Hrvata) napisao: Tihomir Petrović • Recenzenti: Emin Armano, Natalija Imbrišak, Anđelko Klobučar, Ante Knešaurek, Miroslav Martinjak, Ivo Peran, Eugen Sagmeister • Lektura: Nevenka Videk • Prijevod Predgovora na engleski: Sanja Lokner • Prijevod Predgovora na njemački: Vesna Ivančević Ježek • Notografija: Krešimir Cindrić, Franciska Križnjak, Juraj Petrović, Tihomir Petrović • Kaligrafija naslovnice: Dragutin Cifrek • Tehničko uređenje i priprema za tisak: Sibi, Zagreb • Korektura: Martina Belković • HDGT: Zagreb, 2000, 2001.2, 24 × 17 cm, 120 str., šivani uvez