Glazbenoteorijski vjesnik

Glazbenoteorijski vjesnik

Sadržaj Glazbenoteorijskog vjesnika članci su vezani uz teoriju glazbe, harmonijske, kontrapunktne, formalne i simboličke analize glazbenih djela, klavirski aranžmani pojedinih citiranih djela, metodičke upute i sve drugo što može stvaranje, izvođenje, slušanje i poučavanje glazbe učiniti suvremenijim, zanimljivijim i djelotvornijim. Namijenjen je svima zainteresiranima za teoriju glazbe i dostupan je beplatno na ovoj poveznici.

Autor članaka: Tihomir Petrović
Grafički prilozi: Slavko Križnjak
Br. 1, listopad 2023.

Sadržaj:

Od kvintnoga kruga do palete akorda, 2

Silazna kvintna srodnost ili Fly Me To The Bach, 13

2 – 5 – 1, 16

Evo, tako se to radi ili kakva je veza između skladbi
Hold My Hand (Lady Gaga – Michael Tucker, 2022.) i
Don’t Let Me Down (Lennon – McCartney, 1969.), 23

Please Come Home for Christmas, 26

Simbolika brojeva u glazbi Johanna Sebastiana Bacha
Tekst predavanja održanog 25. 3. 2023. uz
Festival glazbe sv. Jeronima u Zagrebu, 31

GES-B-DES-E
Priča o povećanom kvintsekstakordu
na sniženom šestom stupnju dura,
u funkciji dominante dominante, 36