Radionica utorkom i Radionica petkom

Radionica utorkom i Radionica petkom

Naravno, ubrzo sam shvatio da uz učitelje i učenike ima i građanstva zainteresiranog za tumačenje osnova glazbenog nauka. U suradnji sa Hrvatskim glazbenim zavodom pokrenuo sam ciklus predavanja nazvan prema danu održavanja – Radionica utorkom.

Prva je Radionica utorkom održana 22. 3. 2005., samo dan iza Bachova rođendana, koji je nažalost pao na ponedjeljak, dan koji je u to doba meni bio rezerviran za nastavu na Rock-akademiji! Od tada je u tom ciklusu održano stotinjak stručno-popularnih predavanja za građanstvo.

Godine 2017. sličan ciklus predavanja održan je u Ravnoj Gori, pod nazivom Radionica petkom.