Usluge

Usluge

 • glazbeno pismo– ritamske pojave
 • osnove teorije glazbe
 • solfeggio
 • nauk o harmoniji
 • nauk o kontrapunktu (polifoniju)
 • nauk o glazbenim oblicima
 • osnove skladanja u homofonom i polifonom slogu

Pri poučavanju oslanjam se podjednako na klasičnu i popularnu glazbu te na vlastite priručnike. Cijena nastavnog sata (45 min) je 15€.

 • Metodika predmeta Solfeggio
 • Metodika predmeta Harmonija
 • Metodika predmeta Polifonija (Nauk o kontrapunktu)
 • Metodika predmeta Glazbeni oblici


Opis predavanja


3.1. Od pojma mnogostranosti do glazbenoga djela / Teorija u praksi

Predavanjem se želi istaknuti važnost mnogostranosti, koja se može pripisati tonu, intervalu, tonskom nizu ili akordu. Na temelju mnogostranosti tetrakorda nastaje kvintni krug, iz kojega se izvodi paleta akorda – alat za vizualizaciju međusobnih odnosa akorda. Na temelju mnogostranosti akorda izvode se dijatonske modulacije.

U suradnji sa slušateljima dogovorit će se tonski rod te će se formirati modulacijska harmonijska progresija, kao moguća osnova glazbenoga djela, i pokazati kako iz nje napraviti jedno ili više različitih glazbenih djela.

Predavanje je praćeno glazbom s nosača zvuka, od skladbi Georga Friedricha Händela i Alessandra Benedetta, do rock-balada Garya Moorea i drugih suvremenih izvođača.

Predavanje je namijenjeno učenicima završnih razreda osnovne glazbene škole, a traje između 60 i 90 minuta.


3.2. Paleta akorda

Paleta akorda grafički je prikaz međusobnih odnosa akorda, alat koji omogućuje vizualni pregled nad akordima, radi razmatranja njihovih međusobnih odnosa. Kako zbog razumijevanja harmonijske strukture i uspostave osjećaja prisnosti sa željenom vrstom glazbe, tako i zbog stvaranja harmonijskih progresija kao osnove novih glazbenih djela.

Razumijevanje odnosa između akorda i poimanje harmonijskih funkcija najbolje je opisano ovim riječima: “Harmonijska funkcija djeluje u odnosu na tijek vremena u prvome redu unaprijed, dakle onako kako glazba teče, ali katkada i unazad. Harmonijska je funkcija kategorija koje postajemo svjesni tek pod uvjetom da istovremeno doživljavamo, prisjećamo se i očekujemo.” (AMON, Reinhard: Lexikon der Harmonielehre, Wien-München: Doblinger-Metzler, 2005., str. 268).

Paleta akorda omogućuje baš tu istodobnost sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Uz upiranje pogleda na aktualan akord u svijesti je prisutan i netom napušten akord, a pozicija aktualnog akorda i oznake uz akorde dobar su temelj za pretpostavku sljedećeg akorda. Čin pretpostavljanja nastavka naročito se odnosi na aktivne i zainteresirane slušatelje, koji će time razvijati vlastitu osjetljivost na harmonijske pojave, što je temeljni cilj nauka o harmoniji. Pasivni će slušatelji biti potaknuti na aktivaciju, jer će im paleta akorda istodobno zauzeti dva bitna osjetila – vid i sluh pa se čini da je dobrobit očita.

Predavanje je namijenjeno učenicima srednje škole, a traje između 60 i 90 minuta.


3.3. O sekundarnoj dominantnosti i subdominantnosti

Predavanjem se želi skrenuti pozornost na pojam harmonijske funkcije kao dijatonske kategorije. Zatim će se razjasniti pojam sekundarne dominantnosti i, naročito, sekundarne subdominantnosti, koja najčešće izostaje iz sadržaja klasičnoga nauka o harmoniji, zbog male zastupljenosti u klasičnim glazbenim djelima. U okviru predavanja razjasnit će se i Paleta akorda, grafički alat uz čiju pomoć odnosi između akorda, a naročito sekundarna dominantnost i subdominantnost, postaju jasno vidljivi.

Za demonstraciju sadržaja predavanja uzet će se najpoznatija djela iz klasičnoga i popularnoga repertoara, skladbe Johanna Sebastiana Bacha drugih klasičnih skladatelja, a zatim i djela iz popularnoga repertoara. Predavanje je namijenjeno učenicima srednje glazbene škole, a traje između 60 i 90 minuta.


3.4. Od glazbene prakse do teorije i natrag

Predavanje u fokus stavlja formiranje glazbenoga djela i ima dva dijela. U prvom će se dijelu predavanja analizom Bachova Preludija u f-molu, BWV 881, pokazati mogućnost trojake interpretacije njegove forme. Promišljanjem argumenata izvedenih iz notnoga teksta, a zatim i usporedbom s mnoštvom djela sličnih obilježja, pokazat će se kako iz glazbene prakse nastaje teorija, koja se zatim sažimlje u predmetu Nauk o glazbenim oblicima.

Drugi je dio predavanja zamišljen obrnuto. Konstrukcijom, tehnikom usklađivanja raznih elemenata glazbenog oblikovanja, skicirat će se željena forma djela. Zatim će se na temelju poznavanja teorijskih disciplina, prvenstveno harmonije i kontrapunkta, konstruirati i glazbeni sadržaj kojim će se ispuniti predviđena forma i tako stvoriti glazbeno djelo. Koje je to djelo, otkrit će se tijekom predavanja. Odabirom vrlo poznatoga glazbenog djela potvrdit će se premisa predavača: teorija je samo jedna, a glazbu u koju se tom i takvom teorijom može proniknuti ili ju na temelju njezina poznavanja stvoriti odabire svatko prema svojim afinitetima i potrebi. Predavanje je namijenjeno učenicima srednje glazbene škole, a traje između 60 i 90 minuta.


3.5. Što je teorija glazbe i čemu služi?

Predavanjem se želi razjasniti pojam „teorija glazbe“ i pokazati kako se pojedine glazbeno-teorijska pojave manifestiraju u glazbenim djelima. Glazbeni primjeri su uzeti iz područja popularne i klasične glazbe. Predavanje traje između 60 i 90 minuta.


3.6. Polifonija u glazbenoj praksi

Predavanjem se želi prvenstveno osvijestiti i istaknuti činjenica da je polifona tehnika skladanja mnogo ćešća u glazbenoj praksi nego se to općenito smatra i spominje. Predavanje je praćeno obiljem primjera iz svih razdoblja glazbene povijesti, a naročito iz suvremene glazbe.

Predavanje traje između 60 i 90 minuta, ovisno o broju prikazanih glazbenih primjera.

Tim se predavanjima želi demistificirati teoriju glazbe i prikazati ju kao najbolju poveznicu između popularne i klasične glazbe.

 • 4.1 Alatom na djelo: analiza skladbe Don’t Let Me Down, The Beatles
 • 4.2 Liszt udesno, Hendrix ulijevo
 • 4.3 Je li David Bowie volio Johanna Sebastiana Bacha?
 • 4.4 Što je zajedničko skladbama You Are So Beautiful (Billy Preston) i Bachovoj obradi crkvenog napjeva Ach, Herr, laß dein lieb Engelein
 • 4.5 Simbolika brojeva i tonova u glazbi Johanna Sebastiana Bacha


Opis predavanja


4.5. Simbolika brojeva u glazbi Johanna Sebastiana Bacha

Glazba Johanna Sebastiana Bacha barokna je samo po izvanjskim pojedinostima. Po svemu je drugome bezvremenska, vječna. Pokušaj njezine ocjene prema zvukovnome dojmu nalikuje procjeni snage ledene sante samo na temelju vrha koji izviruje iz vode. I kao što snaga ledene sante leži u oku nevidljivomu dijelu skrivenu u tmini podmorja, tako se ni Bachovu glazbu ne može spoznati samo sluhom. Nju valja i promatrati kao sliku, a zatim i razmatrati, kao i ma koji drugi duhovni sadržaj.

Predavanjem se želi slušatelje upoznati s pristupom simboličkoj analizi Bachovih djela te s nekim postignućima na tom polju. Predavanje traje između 60 i 90 minuta.

Organizator predavanja osigurava prostor i opremu za predavanje, obavještava i poziva publiku te snosirošak smještaja (po potrebi) i putne troškove predavača. Honorar predavaču predmet je dogovora.